تبلیغات
آموزش شنا - آموزش شنای قورباغه به صورت كامل
 
سه شنبه 24 اسفند 1395 :: نویسنده : یاس جوان
شنای قورباغه گونه‌ای از ورزش شنا است. شنای قورباغه قدیمی‌ترین و رایج‌ترین گونه شنا است. دلیل این امر این است كه در این نوع از شنا، شناگر قادر به تنفس راحت در حین شنا نیز هست. در استخرها گونه‌هایی از شنا كه در آغاز به شناگران آموخته می‌شود معمولاً اول شنای كرال سینه و شنای قورباغه‌است. شنای قورباغه یكی ازچهارنوع شنای اصلی است كه مسابقات آن رسما برگزار می‌شود و در عین حال این شنا علاقه مندان بسیاری دارد، زیرا احتیاج كمتری به صرف انرژی نسبت به شنای كرال سینه دارد. یادگیریش آسان است. این شنا ... ادامه مطلب ...

آموزش شنای قورباغه به صورت كامل

شنای قورباغه گونه‌ای از ورزش شنا است. شنای قورباغه قدیمی‌ترین و رایج‌ترین گونه شنا است. دلیل این امر این است كه در این نوع از شنا، شناگر قادر به تنفس راحت در حین شنا نیز هست. در استخرها گونه‌هایی از شنا كه در آغاز به شناگران آموخته می‌شود معمولاً اول شنای كرال سینه و شنای قورباغه‌است.

شنای قورباغه یكی ازچهارنوع شنای اصلی است كه مسابقات آن رسما برگزار می‌شود و در عین حال این شنا علاقه مندان بسیاری دارد، زیرا احتیاج كمتری به صرف انرژی نسبت به شنای كرال سینه دارد. یادگیریش آسان است. این شنا برای مسافت‌های طولانی مناسب است، علاوه بر این، شنای قورباغه هم جهت شنا كردن در دریا وهم در موقع نجات غریق مفید است. كندترین نوع شنا بین چهارنوع شنای اصلی است.

این شنا در واقع به این شكل انجام می‌شود كه بدن درحالتی افقی برروی آب قرار گرفته؛ هر دو دست، آب را از جلو گرفته و توسط كف و ساعد به طرف عقب و زیر شكم می‌كشند و از همان زیر آب، به جلو آمده كشیده می‌شوند و مجددا عمل كشش آب توسط دستها انجام می‌گردد. پاها نیز توسط فشار و ضربه‌ای كه به آب وارد می‌آورند آب را به عقب می‌رانند. بدین روش كه هر ضربه توسط كف پا زده می‌شود و برای اینكار مفصل ضربه و فشار لازم به آب وارد می‌شود. این نوع شنا را بعضی از مربیان قورباغه تجارتی نام گذاشته‌اند.

آموزش شنای قورباغه به صورت كامل
آموزش شنای قورباغه به صورت كامل
آموزش شنای قورباغه به صورت كامل
 
فنون و مهارت‌ها عملكرد پاها
بدن به حالت شناور روی آب قرار می‌گیرد. ساق پا ابتدا به سمت باسن خم می‌شود. در ناحیه تهیگاه خمیدگی ملایمی نیز ایجاد می‌شود. زانوها به اندازه ۱۵ سانتی متر در هنگام خم شدن زانو‌ها از یكدیگر فاصله می‌گیرند، اندك زمانی قبل ازآنكه پاشنهٔ پاها به باسن برسند، پنجه پاها به طرف نازك نی و زانو كشیده می‌شوند و پاشنهٔ پاها به داخل نزدیك می‌شوند . اكنون ساق پا همزمان از طرفین حركت كرده و دایره‌ای را در جهت عقب ترسیم می‌كند و كف پاها نیز با فشار خود آب را به عقب می‌رانند.


به محض اینكه مرحله فشار تمام شد، پاها به طور كشیده و مستقیم در مجاورت یكدیگر در داخل آب قرارمی گیرند. ضربه‌های پای شنای قورباغه باید توسط تخته شنا به منظور به دست آوردن تكنیك و مكانیك صحیح حركت آن انجام شود. به وسیلهٔ تخته شنا، شناگر و مربی بهتر متوجه می‌شوند كه ضربه‌های وارده و یا حركت‌های انجام شده توسط پاها به چه میزان تاثیر داشته و چقدر باعث جلو رفتن شناگر می‌شود و در عین حال حالت و شرایط پاها كاملا مشخص می‌شود. اما باید توجه داشت كه در هنگام استفاده از تخته شنا و پا زدن با آن، دست‌ها كشیده شود و تخته را به جلو متمایل سازد و درعین حال شانه‌ها را كاملا به پائین و داخل آب فرو ببرد.


باید توجه داشته باشید كه پاشنه‌های پا از سطح آب خارج نگردد و اگر چنین موردی را در موقع آوردن پا به جلو مشاهده كردید، باید زانوها را كمی بیشتر به زیر لگن خاصره و باسن برده و به شكم نزدیك سازید. این عمل باعث می‌شود كه پاشنه پاها به پائین برود، یعنی جائی كه باید باشد. و وقتی پاشنه‌های پا در زیر سطح آب باشد نشان می‌دهد كه نیروی وارده توسط كف پا كاملا اثر می‌نماید. در شنای قورباغه حركت‌های پا بسیار مهم است. زیرا ۵۰ در صد پیشروی بدن در آب مرهون ضربه‌های پا به خصوص از ناحیه كف پا می‌باشد.


درعین حال باید در نظر داشت كه در بین شناگران قورباغه رو، بعضی‌ها حركت دستشان قوی است و باعث پیش روی بیشترشان می‌شود و بعضی دیگر حركت پاهایشان. ضربه پاها باید حتی المقدور با كف پا باشد و بدین علت است كه لازم است مچ پاها به طور كامل دارای انعطاف پذیری باشند. برای اینكه مشخص شود كه مفصل مچ پای شناگر به اندازه كافی دارای جنبش پذیری است یا نه، آزمایش ساده‌ای وجود دارد. بدین طریق كه شناگر مستقیم می‌ایستد، در حالیكه پاهایش نزدیك به هم است و دست‌هایش را پشت سر نگه داشته سعی می‌كند در همان حالت بنشیند و باسن او به پاهایش بچسبد. اگر نتواند چنین كند و پاشنه‌ها از زمین جدا شود یا به عقب بیفتد، نشانه این است كه مفصل مچ به انداره كافی جنبش پذیر نیست. البته در بعضی‌ها به علت سفت بودن تا ندون آشیل و یا كشیده نبودن عضلات ساق قادر نیستند این آزمایش را به خوبی انجام دهند. جهت جنبش پذیری مفاصل، شناگر باید در خشكی خوب تمرین كند.
تمرینات آموزشی برای بهبود عملكرد پا كارآموز شناگر روی لبه استخر به قراری كه هر دو دست به عقب تكیه داده شده می‌نشیند. در این حالت ساق هر دو پا آویزان در داخل آب قرار می‌گیرند. زانوها به اندازه عرض شانه‌ها از یكدیگر فاصله دارند و درحالی كه پنجه هردو پا به طرف ساق پاها و خارج متمایل می‌باشند، كارآموز شنا گر با هردو پای خود دایره‌ای را درآب ترسیم می‌نماید. در هنگام اجرای این حركت، آب توسط كف پای كارآموز فشرده می‌شود. در انتهای حركت، پنجهٔ پاها، مجددا كشیده شده و هر دو پا مستقیم در مجاورت یكدیگر قرارمی گیرند تا حركت بعدی را شروع نمایند.
با گرفتن موج گیر روی سطح صورت را بین دو دست بر روی سطح آب قرار می‌دهیم. در این حالت مبادرت به انجام پای قورباغه می‌نماییم. زانوها نباید به هنگام زدن ضربه از یكدیگر فاصله داشته باشند. كارآموز باید حالت جمع، باز بسته را فراموش نكند. حتماً مربی بایستی این حركت را قبل از اینكه كارآموز انجام دهد، خود به او نشان دهد.
تمرین تركیبی: برای اینكه حركت پا بهتر و موثرتر آموزش داده شود، كار آموز روی آب به شكم دراز می‌كشد. برای تعادل بهتر، كار آموز با یك دست موج گیر و با دست دیگر كمی پایین تر ازموج گیر را می‌گیرد. نفر دوم با گرفتن كف پای نفری كه دراز كشیده، عمل مقاومت آب را درمقابل فشار كف و ساق پا به عقب انجام می‌دهد.
با گرفتن تخته شنا توسط دو دست، مسافت‌های كوتاه بدون تنفس همراه با پای قورباغه طی شود.
انجام تمرین قبلی بدون استفاده از تخته شنا. دست‌ها كاملا كشیده و صورت در بین دست‌ها قرار می‌گیرد. كارآموز شناگر در حالی كه بر روی شكم در سطح آب دراز كشیده‌است مبادرت به انجام پای قورباغه می‌نماید. ضمنا درهمین حالت نفر دوم دست‌های نفر اول را گرفته و آهسته به عقب گام بر می‌دارد.
اشتباهات رایج و روش تصحیح آن
اشتباه: زانوها بیش از حد معمول از یكدیگر جدا و باز شوند.

اصلاح: زانوها نباید بیش از عرض شانه از یكدیگر جدا شوند.

اشتباه: كشیدگی پنجه پاها در هنگام وارد كردن فشار توسط كف پا به آب .

اصلاح: كف پا به طرف خارج چرخانیده شود و پنجه پاها به طرف انگشت كوچك پا رانده شود.

اشتباه: كشیدن زانو به زیر شكم

اصلاح : كف پاها درابتدای مرحله فشارباید به سطح آب متمایل باشد.
عملكرد دست
دست‌ها با فاصله‌ای درحدود ۲۰-۱۵ سانتی متر در زیر آب با آرنج‌های كشیده، آب را به طرفین و انتهای بدن می‌كشند. ضمناً كف دست‌ها به طور مورّب به طرف خارج از بدن قرارخواهند داشت.هنگامی كه دست‌ها از طرفین درحدود ۴۰-۳۰ سانتی متر از یكدیگر جدا شدند، مفصل آرنج شروع به خم شدن می‌نماید. با خم شدن مفصل آرنج‌ها بازوها و دست‌ها می‌توانند حول محور طولی خود به حركت درآیند.توجه داشته باشید كه جهت آرنج‌ها به طرف بالا بوده و در تمام مرحلهٔ حركت بالاتر از سایر قسمت‌های زیر مفصل آرنج خواهد بود. هنگام كشش، آرنج‌ها نباید به هیچ وجه از ارتفاع شانه بالاتر باشند، ولی باید نسبت به ساعد و كف دست‌ها در سطح بالاتری قرار داشته باشند تا به این طریق شناگر بتواند عمل كشش وفشار را بهتر انجام دهد.

درطول دامنه كشش هنگامی كه مچ و كف دست‌ها كمی مانده در امتداد و زیر شانه قرار بگیرند، مرحله‌ای است كه به اندازه كافی از یكدیگر فاصله گرفته و دراین زمان فشارآغاز می‌گردد. مرحله فشار هنگامی شروع می‌شود كه كف دست‌ها به طرف داخل حركت می‌كنند و آرنج‌ها نیز به طرف بالاتنه آورده می‌شود.


پس از اتمام مرحله فشار مچ و دست‌ها از زیر خط میان بدن باید به جلو هدایت شوند. كف دست‌ها نیز باید نزدیك به یكدیگر قرار داشته باشند.


پس از اینكه دست‌ها كاملاً به جلو هدایت شدند، برای مدتی بسیار كوتاه درهمان حالت، بی حركت خواهند ماند. این بی حركتی برای سرخوردن و كشش بدن به جلو صورت می‌گیرد و بعد از آن كشش و حركت مجدد دست‌ها آغاز می‌شود.
تمریناتی برای بهبود عملكرد دست در حالی كه كار آموز شناگر به روی سینه در آب قرار گرفته، برای تعادل بهتر با یك دست تخته شنا را گرفته و با دست دیگر تمرین می‌كند و بعد با دست راست تخته شنا را می‌گیرد و با دست چپ شروع به تمرین می‌كند، برای برقراری تعادل، شیئی شناور را به پای خود بسته، تا اینكه پای شما به پایین نرود. در حالی كه یك پا به جلو و پای دیگر به عقب است در داخل آب قرار می‌گیریم. سپس با خم نمودن بالا تنه به جلو، مبادرت به انجام دست قورباغه می‌نماییم. در هنگام اجرای این تمرین صورت در داخل آب قرار خواهد داشت. پس از سرخوردن در آب اقدام به زدن دست قورباغه می‌نماییم . برای متعادل نگه داشتن بدن یك تخته شنا بین دو ران قرار می‌دهیم. كار آموز شناگر به روی شكم در سطح آب قرار می‌گیرد، در حالی كه یك نفر هر دو پای او را از پشت گرفته و او را به طرف جلو می‌راند. ضمناً در همین حالت كار آموز شناگر اقدام به انجام دست قورباغه می‌نماید. اشتباهات رایج و روش صحیح آن
اشتباه: آرنج‌ها بالاتر از شانه كشیده شوند.

صحیح: هنگامی كه مرحله كشش در مقابل شانه‌ها به اتمام رسید، آرنج‌ها باید پایین تر از شانه‌ها قرار داشته باشند.

اشتباه: پایین افتادن آرنج‌ها در هنگام كشش.

صحیح: بالاتر كشیدن آرنج‌ها از ساعد و دست.

اشتباه: خم نمودن مفصل مچ دست و به حركت در آوردن كف دست‌ها در مقابل مقاومت آب.

صحیح: مستقیم و راست نگاه داشتن مفصل مچ دست و به حركت در نیاوردن دست در مقابل آب.

اشتباه: پشت سرهم زدن دست‌ها.

صحیح: زدن دست‌ها با مكث و فكر.
هماهنگی حركات دست و پا
اكنون به شرح هماهنگی حركت دست و پای قورباغه بدون عمل تنفس می‌پردازیم . پس از سرخوردن در آب حركت دستها شروع می‌شود. دستها قبل از شروع حركت به طور كامل كشیده هستند. سر بین دو دست قرار خواهد داشت. در مرحله‌ای كه كشش دست‌ها به اتمام رسیده و مرحله فشار شروع می‌شود، حركت پا آغاز می‌شود. در زمانی كه هدایت دست‌ها به طرف جلو رو به اتمام است، فشار پا به آب آغاز می‌گردد. لحظه‌ای قبل از شروع مجدد حركت دست‌ها و پاها مرحله‌ای است كه بدن به طرف جلو پیش روی می‌كند و در این زمان كوتاه است كه هم حركت دست و هم حركت پا متوقف خواهند بود. توجه داشته باشید كه آموزش این بی حركتیِ كوتاه از نكات اساسی در آموزش شنای قورباغه می‌باشد.
تمریناتی برای بهبود هماهنگی حركات دست و پا با فشار پا به دیوار استخر در آب سر می‌خوریم. در حال سر خوردن بدن و دست‌ها باید كاملاً كشیده باشند. قبل از اتمام سرخوردن یك دست قورباغه زده می‌شود و متعاقب آن دو حركت پای قورباغه و پس از اتمام دو حركت پا مجدداً حركت دست انجام می‌گیرد. لازم به اشاره‌است كه در هنگام اجرای این تمرین صورت در داخل آب قرار خواهد داشت. اجرای تمرین قبلی با این تفاوت كه به جای دو پای قورباغه یك پای قورباغه زده می‌شود. بدین معنی كه پس از یك دست قورباغه تنها یك پای قورباغه زده می‌شود. حركت دست‌ها به همراه تنفس
با شروع مرحله كشش، سر به تدریج از آب بالا می‌آید، به طوری كه در آغاز مرحله فشار، سر آنقدر از آب خارج شده كه دهان برای عمل دم آزاد است و انگشت‌ها به طرف پایین قرار دارد.

بد نیست اشاره شود كه بالاتنه در مرحله فشار نباید به طرف بالا یا پایین حركت نماید، زیرا با این عمل از حركت مستقیم بدن به جلو جلوگیری شده و ضمناً به نیروی مقاومت آب و مصرف انرژی افزوده می‌شود.آموزش شنا البته به محض اینكه دهان آزاد شد عمل دم از طریق آن صورت می‌گیرد. عمل بازدم در هنگام هدایت دست‌ها به جلو و روبروی صورت و نیز در هنگام كشش توسط بینی انجام می‌گیرد.

بد نیست اشاره شود كه صورت در هنگام هدایت دست‌ها به جلو در داخل آب قرار دارد و بدن به طوركامل كشیده‌است.
اشتباهات رایج و روش صحیح آن
اشتباه: سر، دیر از آب بیرون آید و عمل دم به تأخیر افتد.

صحیح: با شروع كشش دست‌ها، سر به تدریج از آب بیرون می‌آید به طوری كه دهان با شروع مرحله فشار آزاد شده تا عمل دم به آسانی انجام گیرد.

اشتباه: در هنگام دم بدن از آب تا سینه خارج شود.

صحیح: درمرحله دم سر فقط تا گردن ازآب بیرون می‌آید و كف دست‌ها آب، را تنها به طرف انتهای بدن به حركت درمی آورند.
برچسب‌ها: ">،
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهارشنبه 22 خرداد 1398 05:50 ب.ظ

Amazing blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere? A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine. Please let me know where you got your theme. Thanks a lot
یکشنبه 26 شهریور 1396 07:23 ب.ظ
I was suggested this web site by my cousin. I am
not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty.
You are wonderful! Thanks!
سه شنبه 22 فروردین 1396 06:47 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is a really well written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful info.

Thanks for the post. I'll certainly return.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آموزش شنا
شنا کردن را در وبگاه ما یادبگیرید
درباره وبلاگ

آموزش انواع شنای کرال سینه ، کرال پشت ، قورباقه ، پروانه و شنای آزاد

مدیر وبلاگ : یاس جوان
نویسندگان
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :